Sessies kunnen volgens afspraak geboekt worden op
ma en wo 09:00 – 13:30
do              09:00 – 17:00
vr               09:00 – 13:30

Ik ontvang je in mijn praktijk aan huis.
Seevancksweg 46
1474 HD Oosthuizen

In veel gevallen vergoedt de zorgverzekeraar de sessies geheel of gedeeltelijk vanuit de aanvullende zorgverzekering. De vergoeding valt onder ‘Alternatieve Geneeswijzen; hypnotherapie, beroepsverenigingen NBVH’ (en koepel RBCZ). Raadpleeg altijd je verzekeraar en/of kijk voor een actueel overzicht in de zorgwijzer.

Behandeling zonder tussenkomst van de zorgverzekeraar is uiteraard ook mogelijk. Zowel voor bedrijven als voor particulieren zijn de kosten voor begeleiding in de vorm van coaching of counseling, onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Je belastingadviseur kan je hier verder in adviseren.

Voor werkgevers die hun werknemers willen steunen bij het terugvinden van een juiste balans maak ik graag een maatwerkofferte op voor coaching / counseling als curatieve of preventieve begeleiding (verkorten van het ziekteverzuim of voorkomen van uitval).

Je kunt de afspraak tot minimaal 48 uur van te voren kosteloos annuleren. Na deze periode wordt er 42,50 in rekening gebracht. Bij annulering op de dag van de afspraak wordt het totale bedrag van 85,- in rekening gebracht.

Intake (75 tot 100 minuten) 85,00 euro

Sessie (75 minuten) € 85,00 euro

Download mijn Algemene Voorwaarden.

Mijn NBVH-lidnummer: 14025

Als lid van  de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten ben ik gehouden aan het Reglement Beroepscode van de NBVH en val ik onder het reglement Klachtrecht van de NBVH.

Je hebt een klacht. Wat nu?
Ik doe er alles aan om je op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het zijn dat je ergens niet tevreden over bent. Het is belangrijk om deze onvrede eerst met mij te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit als je kenbaar maakt waarover je ontevreden bent of wat je anders wil hebben. Wil of kun je de klacht niet met mij persoonlijk bespreken of komen we er samen niet uit? Dan kan je gebruikmaken van een gratis klachtenfunctionaris via mijn beroepsvereniging: NBVH. Deze ondersteunt je bij het formuleren van je klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen. Er wordt samen met je gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor je klacht. Je klacht wordt binnen 6 weken afgehandeld. In navolging van de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg ben ik ook aangesloten bij de geschilleninstantie van de SCAG.

RBCZ/TCZ-licentiecode: 403383R

Ik sta ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg.  Als Registertherapeut BCZ® ben ik onderhevig aan het TCZ Tuchtrecht.

Mijn AGB-zorgverlenersmummer: 90-059276

Mijn AGB-Praktijkcode: 90-059281

Mijn begeleiding is strikt vertrouwelijk en valt onder het beroepsgeheim. Informatie wordt alleen met jouw toestemming aan anderen (bijvoorbeeld je huisarts of specialist) verstrekt. Ook wanneer het therapietraject wordt vergoed door een eventuele derde partij, wordt niets uit de gesprekken besproken met deze partij zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.

Lees hier mijn privacyverklaring 2018.